آبرسانی پوست با محصولات زیبایی

در واقع آبرسانی- پاکسازی است که برای برطرف کردن خشکی پوست به کاربرده می شود.برخی به طورذاتی پوست خشک دارند و لزوما استفاده ازکرمها و ماسک های آبرسان تاثیر زیادی ندارد، بنابراین “هیدرودرمی” به آنان توصیه می شود. صرفنظر از علل آن، پوست خشک را بایدهیدراته کرد یعنی باید سلول های ان را ازخشکی درآورد و این کار بوسیله این دستگاه انجام می شود.

 هیدرودرمی

خشکی در ناحیه صورت، گردن، دست و سایر قسمتها می تواند هیدراته و آبرسانی شود.

دستگاه هیدرودرم چه می کند؟

دستگاه هیدرودرم یا دستگاه هیدرودرمی، دستگاهی است که می تواند با یونیزاسیون ژل مخصوص آبرسانی صورت و دورچشم و نفوذ آن به لایه های زیرین پوست (در اصطلاح به ان یونتوفرزیس گفته می شود) موجب ابرسانس اصولی و علمی سلولهای پوست بشود.چه شرایطی لازم است تا یونتوفرزیس (نفوذ مواد آبرسان یونیزه به لایه های پوست) اتفاق بیفتد؟-دستگاه هیدرودرم:
کیفیت دستگاه یعنی دستگاهی که بتواند “جریان ثابت گالوانیک”تولید کند و باعث التهاب پوست نگردد.
همچنین دستگاه باکیفیت، دستگاهی است که جرقه های مرئی و نامرئی روی پوست ایجاد نکند.
-تنظیم دقیق:
اپراتور دستگاه هیدرودرم آموزش دقیق دیده باشد و از نکات حرفه ای تنظیم هیدرودرم صورت و دورچشم کاملا آگاهی داشته باشد.
-ژل مخصوص دستگاه هیدرودرم:
ژلهای خنثی (سونوگرفی، اولتراسوند،لابریکانت و امثال آن) فاقد حداقل ویژگی ژل ابرسانی یعنی “بارالکتریکی” هستند. اصولا ژلی که نتواند یونیزه بشود، بهیچوجه نباید برای دستگاه هیدرودرم و روی پوست استفاده شود.
-زمانبندی صحیح در اجرا
تحریک نفوذپذیری غشاء سلولهای پوست و هدایت موادآبرسان ویتامینه با دستگاه، حتما نیاز به آموزش و رعایت زمانبندی در خصوص تایم تماس گوی های صورت و دورچشم با پوست دارد.

0 ردود

اترك رداً

Leave a Reply

Your email address will not be published.