مزوتراپی

مزوتراپی: جهت تقویت و جلوگیری از ریزش مو با تشخیص پزشک تزریق انجام می­شود. داروهای مورد استفاده در مزوتراپی شامل داروهای عصاره­های گیاهی، ویتامین­ها، مواد معدنی و آمینواسیدها می­باشد. گلوله­های دارویی بسیار کوچک به­طور مستقیم به داخل مزودرم (لایه­ی میانی) وارد می­شوند و باعث درمان نواحی مورد نظر می­شود.
0 ردود

اترك رداً

Leave a Reply

Your email address will not be published.